A+ A A-

  • Kategoria: Obrazy

Drzeworyt Ferdynand książę Brunszwiku

HERZOG FERDINAND VON BRAUNSCHWEIG

Oryginalny drzeworyt przedstawiający Ferdynanda księcia Brunszwiku (Ferdinand von Braunschweig) autorstwa Adolpha Menzela i Eduarda Kretzschmara. 

Ferdynand, książę Brunszwiku był pruskim marszałkiem polowym. Jest znany z uczestnictwa w wojnie siedmioletniej. W latach 1757 - 1762 dowodził angielsko-niemiecką armią w zachodnich Niemczech, która z sukcesem powstrzymała francuskie próby okupacji Hanoweru.