A+ A A-

  • Kategoria: Obrazy

Ręcznie kolorowana osiemnastowieczna litografia Johanna Wille

Ręcznie kolorowana osiemnastowieczna litografia Johanna Wille

Pejzaż z 1738 roku wykonany przez sławnego rytownika europejskich władców, Jeana Georgesa Wille'a.

Johann Georg Wille (Jean Georges Wille) był znanym urodzonym w Niemczech rytownikiem. Działał w Niemczech i we Francji. Wille urodził się 5 listopada 1715 roku w Obermühle am Dünsberg jako najstarszy z siedmiorga rodzeństwa. W wieku sześciu lub siedmiu lat zaczął uczęszczać do szkoły. Miał dobre rezultaty w nauce, a jedynym problemem było rysowanie przez niego w szkolnych książkach portretów kolegów. W tym czasie miał wykonać wiele szkiców zamku w Konigsbergu zniszczonego przez Szwedów w czasie wojny trzydziestoletniej. To wtedy rysowanie miało stać się jego pasją.

Jego talent został szybko odkryty w wyniku czego został wysłany do Paryża. Jak Wille donosił w swoich pamiętnikach, on i Diderot mając po dwadzieścia lat wynajmowali pokoje w tym samym domu w Paryżu. Byli przyjaciółmi przez długie lata.

Jego wczesne prace to w większości portrety. Później skoncentrował się na tematyce historycznej i pejzażach. Inspirował się obrazami współczesmych holenderskich i niemieckich malarzy.

Wille odniósł sukces jako twórca druków. Został doceniony i uzyskał tytuły rytownika króla Francji, rytownika cesarza Niemiec i rytownika króla Danii. W 1761 roku został wybrany na członka Akademii Francuskiej. Inne akademie, jakie obdarowały go członkostwem miały siedziby w Augsburgu, Berlinie, Dreźnie, Rouen i Wiedniu.

Na jego sytuację coraz większy wpływ miał pogarszający się wzrok. Związki Willego z francuską monarchią nie były jego mocną stroną w obliczu rewolucji francuskiej. Stracił cały swój majątek i zmarł w biedzie w 1808 roku.

"J.G. Will fecit 1738 7"

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Advertisement
If you accept, the ads on the page will be adapted to your preferences.
Google Ad
Accept
Decline