A+ A A-

Talerz z herbem Rzeczpospolitej Obojga Narodów

Plate with Polish-Lithuanian Commonwealth arms

Na talerzu namalowany jest ręcznie herb Rzeczpospolitej Obojga Narodów.

 

Rzeczpospolitej Obojga Narodów była dualistycznym państwem rządzonym przez wspólnego monarchę. Było to jedno z największych i najludniejszych państw XVI i XVII wieku w Europie. Z dużym uogólnieniem, państwo to zajmowało terytoria dzisiejszej Polski, Ukrainy, Białorusi i państw bałtyckich.

Wawel jest znakiem używanym od  1952 roku przez Zakłady Porcelany Stołowej "Krzysztof". Fabryka rozpoczęła po wojnie produkcję wykorzystując potencjał produkcyjny i wzory niemieckiej Krister Porzellanmanufaktur AG.

Talerz ma 32 cm średnicy. Jest oznaczony sygnaturą Wawel i podpisany przez malarza.