A+ A A-

Angielskie sygnatury w kształcie diamentu

Sygnatury angielskiego urzędu patentowego z lat 1842 - 1883.

 W przypadku ceramiki, porcelany na samej górze sygnatury znajduje się rzymska cyfra IV.

 

    Rodzaj materiału
Rodzaj materiału Cyfra rzymska Rodzaj materiału Cyfra rzymska
 metal  I  inne szale  VIII
 drewno  II  przędze  IX
 szkło  III  tkaniny z nadrukiem  X
 ceramika  IV  tkaniny meblowe (z powtórzeniem wzoru większym niż 12 x 8)  XI
 papierowe zawieszki  V  inne tkaniny  XII (i)
 dywany VI  inne tkaniny (adamaszek) XII (ii)
 szale z nadrukiem VII  koronka  XIII

Sygnatury z lat 1842 - 1867 charakteryzują się tym, że w górnym rogu diamentu jest litera. Z kolei sygnatury z lat 1868 - 1883 mają w tym samym miejscu  cyfrę lub liczbę arabską. 

 

Sygnatury z lat 1842 - 1867

 

W latach 1842 - 1867 kod roku był wskazany w górnym rogu diamentu.

 

Kody lat z okresu 1842 - 1867
 Rok Litera  Rok Litera
 1845  A  1864  N
 1858  B  1862  O
 1844  C  1851  P
 1852  D  1866  Q
 1855  E  1861  R
 1847  F  1849  S
 1863  G  1867  T
 1843  H  1848  U
 1846  I  1850  V
 1854 J  1865  W
 1857 K  1842  X
 1856 L  1853  Y
 1859 M  1860  Z

W latach 1842 - 1867 kod miesiąca podany był z lewej strony diamentu.

 

Kody miesięcy dla lat 1842 - 1867
Miesiąc Litera
Grudzień A
Październik B
Styczeń C
Wrzesień D
Maj E
Luty G
Kwiecień H
Lipiec I
Listopad K
Czerwiec M
Sierpień R
Marzec W

 W latach 1842 - 1867 dzień miesiąca oznaczony był w prawym rogu diamentu.

 

W latach 1842 - 1867 kod pakietu podawany był w dolnym rogu diamentu. Numer pakietu był oznaczeniem wskazującym na osobę lub firmę, która zgłosiła produkt do rejestracji.  

 

 

Sygnatury z lat 1868 -1883

 

W latach 1868 - 1883 kod roku był umieszczony po prawej stronie diamentu.

 

Kody roku w latach 1868 -1883
Rok Litera Rok Litera
 1871 A  1883 K
 1870 C  1882 L
 1878 D  1877 P
 1881 E  1875 S
 1873 F  1874 U
 1869 H  1876 V
 1872 I  1868 X
 1880 J  1879 Y

 W latach 1868 - 1883 kod miesiąca umieszczano w dolnym rogu diamentu.

Kody miesiąca z lat1868 -1883
Miesiąc Litera
 Grudzień  A
 Październik  B
 Styczeń  C
 Wrzesień  D
 Maj  E
 Luty  G
 Kwiecień  H
 Lipiec  I
 Listopad K
 Czerwiec M
 Sierpień R
 Marzec W

W latach 1868 - 1883 kod dnia miesiąca znajdował się w górnej części diamentu.

W latach 1868 - 1883 oznaczenie pakietu znajdowało się z lewej strony diamentu.