A+ A A-

Datowanie wyrobów Royal Delft

Royal Delft year codes

W tym artykule dowiesz się, jak okreslić date produkcji wyrobów De Koninklijke Porceleyne Fles.

Od 1879 roku wszystkie produkty De Koninklijke Porceleyne Fles są sygnowane zgodnie z poniższymi zasadami:

royal delft jar mark
- symbol słoja
- stylizowane inicjały JT
- nazwa miasta (Delft)

Równie wazne co inne oznaczenia widoczne na delftach. Poniżej sygnatury po lewej stronie są inicjały malarza, a po prawej stronie jest kod roku, w którym wykonano produkt. pełna lista kodów dla poszczególnych lat widoczna jest w tabeli:

 A 1879  AA 1905  BA 1931  CA 1956  DA 1981  EA 2006
 B 1880  AB 1906  BB 1932  CB 1957  DB 1982  EB 2007
 C 1881  AC 1907  BC 1933  CC 1958  DC 1983  EC 2008
 D 1882  AD 1908  BD 1934  CD 1959  DD 1984  ED 2009
 E 1883  AE 1909  BE 1935  CE 1960  DE 1985  EE 2010
 F 1884  AF 1910  BF 1936  CF 1961  DF 1986  EF 2011
 G 1885  AG 1911  BG 1937  CG 1962  DG 1987  EG 2012
 H 1886  AH 1912  BH 1938  CH 1963  DH 1988  EH 2013
 I 1887  AI 1913  BI 1939  CI 1964  DI 1989  EI 2014
 J 1888  AJ 1914  BJ 1940  CJ 1965  DJ 1990  EJ 2015
 K 1889  AK 1915  BK 1941  CK 1966  DK 1991  EK 2016
 L 1890  AL 1916  BL 1942  CL 1967  DL 1992  EL 2017
 M 1891  AM 1917  BM 1943  CM 1968  DM 1993  EM 2018
 N 1892  AN 1918  BN 1944  CN 1969  DN 1994  EN 2019
 O 1893  AO 1919  BO 1945  CO 1970  DO 1995  EO 2020
 P 1894  AP 1920  BP 1946  CP 1971  DP 1996  EP 2021
 Q 1895  AQ 1921  BQ  CQ  DQ  
 R 1896  AR 1922  BR 1947  CR 1972  DR 1997  ER 2022
S 1897  AS 1923  BS 1948  CS 1973  DS 1998  ES 2023
 T 1898  AT 1924  BT 1949  CT 1974  DT 1999  ET 2024
 U 1899  AU 1925  BU 1950  CU 1975  DU 2000  EU 2025
 V 1900  AV 1926  BV 1951  CV 1976  DV 2001  EV 2026
 W 1901  AW 1927  BW 1952  CW 1977  DW 2002  EW 2027
 X 1902  AX 1928  BX 1953  CX 1978  DX 2003  EX 2028
 Y 1903  AY 1929  BY 1954  CY 1979  DY 2004  EY 2029
 Z 1904  AZ 1930  BZ 1955  CZ 1980  DZ 2005  EZ 2030